Các mục tiêu cố định

 • 1. Các nhà máy, kho hàng, công trường
 • 2. Các khách sạn, siêu thị, văn phòng, khu đô thị, trường học, nhà riêng...
 • 3. Các chi nhánh ngân hàng, đại sứ quán, cơ quan nước ngoài
 • 4. Các hội thảo, chương trình, sự kiện

Các mục tiêu di động

 • 1. Bảo vệ hộ tống: dành cho các cá nhân và tổ chức
 • 2. Bảo vệ vận chuyển: Vận chuyển tiền, chứng từ hóa đơn
 • 3. Bảo vệ tài sản quí trên đường di chuyển

Các dịch vụ bảo vệ và an ninh khác

 • 1. Lực lượng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp, bảo vệ hiện trường
 • 2. Dịch vụ tuần tra cơ động và kiểm tra vào ban đêm
 • 3. Dịch vụ tư vấn về công tác bảo vệ.
 • 4. Lắp đặt hệ thống camera quan sát, an ninh

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi?

 • 1. Tuyệt đối trung thành với triết lý rằng sẽ đóng góp cho xã hội một dịch vụ và sản phẩm với chất lượng cao thông qua sự thỏa mãn của khách hàng.
 • 2. Luôn dựa vào quan điểm khách hàng & chỉ số thỏa mãn của nhân viên để không ngừng cải tiến chất lượng của tất cả mọi lĩnh vực trong công việc.
 • 3. Sử dụng triệt để công cụ phân tích và nguyên tắc thực tế để đưa ra các phương pháp cải tiến mới và áp dụng trong thời gian hiệu quả nhất.
 • 4. Tạo môi trường làm việc minh bạch dân chủ để năng cao sự cạnh tranh, sáng tạo, cơ hội thăng tiến và tuyệt đối đề cao giá trị con người.